Mini Sprink Sulama

Mini sprinkler damlatıcı memelerinden daha büyük taşınabilir yağmurlama başlıklarından daha küçük debiye sahiptirler. Mini sprink başlıklarının debileri değişken olup 20 -350 L/h arasındadır.

Su atışına göre toprak ıslatma paternleri 90-180-270-360 derece olmakla beraber, genellikle uygulamada 360 derece açıyla ıslatan başlıklar kullanılır.Ayrıca bu başlıkların sulama çapları da 2 mt ile 11 mt arasında değişmektedir.Bitkilerin etkili kök bölgesi ve taç izdüşümü dikkate alınarak uygun sulama çapına sahip bir başlık tercih edilmelidir.Ayrıca sulanacak bitkinin özelliklerine,toprak ve iklim koşullarına,su kısıtına bağlı olarak mini sprink başlığı seçilir. Mini sprinkler damlatıcı memelerinden daha geniş orifise sahip olduklarından tıkanma problemini kontrol etmek damlama sistemine göre daha kolaydır. Bu da filtrasyon masrafını azaltır. Mini sprink sisteminde bitkilerin sulanması daha kısa sürede gerçekleşir.

Mini sprink sulama sisteminde başlıkların çalışması için 2 atm basınç gereklidir. Ancak 1,5 atm veya 2,5 atm basınç olması durumunda da sistem çalışır.

Basıncın daha düşük olduğu durumlarda arttırma imkânı da bulunmuyorsa damla sulama düşünülmelidir. Basıncın verilen aralıktan daha yüksek olması durumunda ise basınç regülatörleri ile basıncın ayarlanması gerekir. Aksi takdirde sistem elemanları zarar görebilir ve istenen düzeyde bir sulama yapılamaz.

Mini sprink sulama sistemleri yaprakları yenen sebzelerle bazı yem bitkileri yanı sıra, daha ziyade çok yıllık ve ağaç formundaki bitkilerde kullanılır. Özellikle son yıllarda kayısı,şeftali,erik,kiraz,badem, elma ve armut gibi bitkilerde, mini sprink sulama sistemi uygulamaları çok yaygınlaşmaktadır.Sistemin bu bitkiler üzerinde, vejetatif aksam gelişmesi ve verim üzerinde çok olumlu etkileri olmuştur.

Ayrıca Malatya Meyvecilik Araştırma Enstitüsünün yapmış olduğu çalışmalar ve araştırmalarda kayısı için en ideal sulamanın mini sprinkler vasıtasıyla yapılan sulama olduğu ortaya konmuştur.

 

Mini Sprink Sulamanın Avantajları

 • Su bitki taç izdüşümüne-kök bölgesine homojen olarak iletilir.
 • Sulama ince su zerrecikleri halinde ve yağmurlama olarak yapıldığından, toprak tarafından rahatça emilir, göllenme olmaz
 • Sulama sonrası kaymak tabakası oluşmaz. Dolayısıyla her sulama sonrası,kaymak tabakasını kırmak için çapa yapılmasına gerek kalmaz
 • Bitkinin ihtiyacı olan rutubet devamlı olarak kök bölgesinde mevcut olacağından, bitki düzenli olarak su ihtiyacını giderir ve su stresine girmez.
 • Sulama esnasında aşırı su uygulaması yapılmayacağı için, toprak havasız kalmaz ve bitkinin kökleri boğulmaz
 • Su yüzey akışa geçmeyeceği için toprak erozyonu meydana gelmez
 • Sulama suyu bulanık veya çamurlu olmayıp, bilakis filtre edilmiş ve berrak bir şekilde toprağa uygulanacağı için kök bölgesinde milleme problemi olmaz
 • Sulamayla beraber gübrelerinde homojen bir şekilde tüm bitkilerin kök bölgesine verilmesine olanak sağlar.
 • Minimum su ile maximum bitki sulanmasına imkân sağlanmış olur.
 • Sulama otomatik olarak yapılacağı için işçilikten tasarruf sağlanmış olur. Minimum işçilik gideri ile sulama yapılmış olur.
 • Düzenli sulamadan dolayı bitki vejetatif gelişmesi normale göre daha hızlı olur.
 • Bitki su stresine girmeden devamlı istediği nem ortamını bulduğu için maximum verim elde edilir.
 • Sulama için insan gücü ve ışık gerekmediği için sulamalar geceleri yapılabilir, böylelikle sulama esnasındaki buharlaşma kayıpları minimuma indirgenmiş olur.

Mini Sprink Sulamanın Dezavantajları

 • Düzenli sulamadan dolayı ıslak alanda yani bitki taç izdüşümünde aşırı otlanma olabilir. Bu durumda yabancı ot mücadelesi gerekir.
 • Sulama projesi doğru yapılmaz, sulama aralığı ve programı yanlış yapılırsa avantajlar dezavantaja dönüşebilir.